Pressemeddelelse

4. april 2005

Kopieringstvist mellem Danmarks to største antikvitetsportaler på nettet afgjort

 

Fogedretten i Ringsted har afsagt kendelse i en strid om kopiering mellem de to største internetbaserede antikvitetsportaler i Danmark. Retten har afgjort, at det er ulovligt for antikvitetsportalen www.antik-i.dk at kopiere og tilgængeliggøre annoncer og materiale fra antikvitetsportalen www.antikvitet.net’s database.

 

Sagen var anlagt af www.antikvitet.net, som i efteråret 2004 konstaterede, at www.antik-i.dk havde foretaget over 300.000 søgninger og kopieringer af data fra antikvitet.net's database. Dataene var herefter blevet gjort tilgængelig på antik-i.dk's konkurrerende hjemmeside. Kopieringen var til dels sket manuelt, men primært via en specieludviklet søgerobot, som foretog målrettede søgninger mod antikvitet.net's database. Fogedretten fandt, at der var tale om en klar krænkelse af antikvitet.net's rettigheder og nedlagde derfor fogedforbud uden sikkerhedsstillelse.

 

Sagen er den kun anden afgørelse i Danmark om kopiering og tilgængeliggørelse fra ophavsretlig beskyttede databaser på nettet. Den første afgørelse på området var i den såkaldte Newsbooster-sag, hvor søgemaskinekopieringer ligeledes var ulovlige.

 

"Det er glædeligt, at fogedretten med sin afgørelse sikrer, at vi fortsat kan arbejde for at opbygge en database af høj kvalitet for de professionelle antikvitetshandlere i Danmark. Det er godt at få afklaret, at vores direkte konkurrenter ikke kan udnytte og snylte på vores langvarige arbejdsindsats til at fremme deres egen virksomhed" udtaler indehaver af antikvitet.net Jens Gjerløv.

 

"Fogedretten har med sin kendelse truffet en meget klar afgørelse i den kun anden egentlige internet-databasesag, som har verseret i Danmark. Fogedretten fastslår klart, at det er ulovligt for en konkurrent at kopiere fra en internetbaseret database, uanset om kopieringen sker manuelt eller via en specialudviklet søgerobot." udtaler advokat for antikvitet.net Jakob Plesner.

 

Såfremt De har spørgsmål til sagen, kan der rettes henvendelse til indehaver af antikvitet.net Jens Gjerløv på tlf. 70 26 26 02 eller advokat Jakob Plesner på tlf. 33 63 96 58 (mobil 51 57 30 87).

 

Denne meddelelse samt hele kendelsen ligger tilgængelig på internet på:

www.antikvitet.net/presse.asp